Kategorier

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagen (523/1999) 10§.

REGISTERÄGARE

Bubonina Oy Ab (FO-nummer: 2652603-5)

REGISTERANSVARIG

Nina Nordström
E-post nina.nordstrom(at)bubonina.fi

REGISTRETS NAMN

Bubonina.fis kundregister.

ORSAK TILL UPPRÄTTANDE AV REGISTER 

Personen har registrerat sig som kund hos Bubonina.fi eller köpt produkter från Bubonina.fi.

REGISTRETS ÄNDAMÅL

Ändamålet med med registret är att upprätthålla Bubonina.fis kundregister samt att arkivera och behandla kundernas beställningar. Registret används också för att följa upp försändelserna. Uppgifter kan också användas för att utveckla Bubonina Oy Ab:s verksamhet samt för statistiska syften. Personuppgifter behandlas så som fastställts i personuppgiftslagen. 

Uppgifter från registret kan användas för Buboninas marknadsföring men överlåts inte åt utomstående parter. Uppgifter behandlas endast för att upprätthålla Buboninas kundrelationer via tekniska ytor. 

Bubonina Oy Ab har rätt att konvertera uppgifter från kundregistret till elektroniska eller manuella listor ifall kunden inte specifikt förbjudit detta. Med listor menas t.ex. post-klistermärken för direkt marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda detta genom att meddela om det till Buboninas kundtjänst eller registeransvariga. 

UPPGIFTER SOM LAGRAS I REGISTRET

    Personregistret innehåller följande uppgifter: 
  • Personens för- och efternamn 
  • E-post adress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om beställningar 

ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER 

Uppgifter överlåtes inte till någon part utanför Bubonina. Personuppgifter flyttas inte utan för den Europeiska Unionen, ifall det inte är nödvändigt för att försäkra Buboninas eller dess samarbetspartners tekniska funktioner. 

Den registrerades personuppgifter förstörs på användarens begäran.